Stiliom

Om Stiliom

Vi på Stiliom

Stiliom har vært virksom i bransjen siden 2010. Sammen med anerkjente samarbeidspartnere innen lekeutstyr, kan vi tilby produkter, opplevelser og tjenester av høyeste kvalitet med en tydelig merverdi. Vår målsetning er alltid å holde høyest mulig servicenivå og på alle måter være stolte av de produkter og tjenester vi leverer.


Lekeutstyr

Vi er generalagent for Richter Spielgeräte GmbH, som ligger i Frasdorf utenfor München i Tyskland. Hos Richter har man fra 1950-tallet produsert lekeutstyr av lerk, eik, robinia og stål. Høy lekeverdi er beste kvalitet! Samtlige produkter er gjennomtenkte, for hele tiden å kunne tilby nettopp dette. Lekeverdien oppnås ikke bare gjennom funksjonen til produktene, men også gjennom de føle- og berøringsmessige verdiene som de naturlige materialene våre gir.


Vår filosofi

Vi har en grunnleggende sterk filosofi i vår bedrift. Vi er ambassadører for vår egen arbeidsmåte – Risk In Play – som betyr å innføre et visst innslag av risikoer i barnas lek. Vi tenderer i dag til å produsere stadig flere lekeplasser, der hovedhensikten er sikkerhet. Det vi glemmer er det viktigste av alt – lekeverdien. Vi ønsker å slå et slag for betydningen av å innføre risikoer i leken. Vi forteller mer om dette under menylenken «Risk in Play – vår arbeidsmåte» i menyen til høyre.


Personalpolitikk

Det er viktig at våre ansatte føler at de fyller en viktig funksjon og at de kontinuerlig læres opp innen våre virksomhetsområder. Et godt arbeidsmiljø, og ikke minst – hygge på jobben, er to viktige punkter for oss. Hele virksomheten er transparent og gir alle ansatte mulighet til å føle seg som en del av en felles helhet, der hierarki eller utenforskap ikke eksisterer.


Miljøpolicy

Bedriftens miljøpolicy er skrevet for å være et verktøy og en påminnelse om at vi hele tiden skal prøve å finne de miljømessig beste løsningene innen hele vår virksomhet. Som eksempel kan nevnes lekeutstyret vårt, som i alt vesentlig er produsert av europeisk lerk. Lerken er fra en skredbeskyttende skog i alpene, men den må hugges ned når den har nådd en viss alder, da den skredbeskyttende effekten ikke lengre er tilstede. Lerken avvirkes og benyttes deretter til produksjon av vårt lekeplassutstyr. Treet har dermed hatt to viktige funksjoner under sin levetid og til slutt går det tilbake til naturen. Transport foregår alltid med virksomheter, der det tydelig framgår at miljøarbeidet etterleves.


Likestilling

Hos Stiliom er likestilling og menneskers like verd av største viktighet. Dette omfatter hele vår virksomhet. Vi tror på et mangfold av mennesker av forskjellig kjønn og bakgrunn.

 

Kontakt oss

Tel. 21 52 02 54
info@stiliom.no

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent for

Richter Spielgeräte


.