Stiliom Wind Pipes

Genom att vippa på bälgspelets tre delar, kan upp till sex toner fås fram. Här kan man på ett enkelt och roligt vis producera sin egen melodi. Bälgspelet består av tre "vippgungor" som vid rörelse pressar luft genom bälgspelets tonrör. Beroende på kraft och position uppnås enkla toner.


Produktinformation:

Akustisk effekt
Medium

Känslighet
Ej känslig för vandalism

 

Övervakning
Ej nödvändig

Informationstavla
Rekommenderas


9.02400 - Wind Pipes

 DOWNLOADS:

902400.pdf (24,32 KB)
Planritning 9.02400 (DWG) (160,95 KB)

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.