Stiliom Balans- och Tekniklek

Fyra artiklar som alla tillför stort värde till exempelvis en skolgård. De är enkla i sin konstruktion men värdefulla i sin funktion.


6.81000 - Straight Balancing Beam
6.96000 -
Horizontal bars
6.98000 - Goal
6.99000 - Ballwall
6.99100 - Basket ball net


Max fallhöjd:    6.81000 - <0,6 m, 6.96000 - 1,8 m
Säkerhetsyta:  6.81000 -  6,0 x 3,0 m, 6.96000 - 8,0 x 4,0 m

 DOWNLOADS:

Produktblad 6.81000 (engelska) (245,89 KB)
Produktblad 6.96000 (engelska) (249,34 KB)
Produktblad 6.98000 (engelska) (247,52 KB)
Produktblad 6.99000 (engelska) (247,67 KB)
Planritning 6.81000 (DWG) (136,31 KB)
Planritning 6.96000 (DWG) (145,49 KB)
Planritning 6.98000 (DWG) (144,44 KB)
Planritning 6.99000 (DWG) (125,39 KB)

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.