Stiliom Sand Transport System

Obs! Används endast som påbyggnad till annan lekställning, företrädelsevis våra byggarbetsplatser.

System för sandtransport är en naturlig del av en arbetsplats. Här finns sandhissar, traverser, kranar och andra element som efterliknar riktiga arbetsplatser. Sandarbetsplatsen ger ytterligare en dimension i kombination med någon av våra byggarbetsplatser som finns i samma kapitel.

Sandarbetsplatsens olika element kan kombineras individuellt.


5.06100 - Sand Transport System, Typ 1 (stora bilden) - Tre traverser med vagnar, en vippbar sandränna samt två sandskopor. Se ritning.
5.06200 - Sand Transport System, Typ 2 - Som 5.06100 med en fristående, roterbar sandkran. Se ritning.


Max fallhöjd: 5.06100 - Ingen fallhöjd, 5.06200 - 1,0 m
Mått: 4,00 x 4,00 m (För 5.06200 tillkommer yta för den roterbara sandkranen, se ritning)DOWNLOADS:

506100.pdf (11,70 KB)
506200.pdf (18,69 KB)
Planritning 5.06100 (DWG) (182,06 KB)
Planritning 5.06200 (DWG) (229,59 KB)

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.