Stiliom

Materialval

Förstavalet när det gäller råmaterial är förstås trä. Ändå finns även en del utrustning tillverkad av stål. Oavsett materialval är all lekutrustning certifierad i enlighet med EN 1176. Nedan följer några tankar kring vårt materialval:


Trä
Vårt favoritval av material är utan tvekan trä. Dess värde som lekmaterial är odiskutabelt.

  • Den faktiska känslan av trä är unik och betydligt mer omtyckt av barn, som klart föredrar lekutrustning av trä framför stål, plast eller HPL.
  • Till skillnad från metall blir trä aldrig för varmt i solen, ej heller för kallt på vintern.
  • Trä kommer direkt från naturen och återvänder till densamma när utrustningen är färdiganvänd. Trä är det enda materialet för en sann hållbar hushållning av jordens resurser.
  • Trä är ett organiskt material som tilltalar barnens sinnen och nyfikenhet. Eftersom trä är oregelbundet till formen, vilket vi försöker bevara i våra produkter, utvecklar barnen sina sinnen genom att känna på träknutar, oregelbundenhet och naturliga träsprickor samt se på årsringar, färger och former. Trä är ett spännande material, unikt från produkt till produkt.
  • Lekutrustning i trä är dessutom avslöjande så tillvida att barnen kan utforska hur saker och ting sitter ihop och varför utrustningen ser ut som den gör.
  • Trä är en miljövänlig och förnyelsebar råvara. Vår påverkan på miljön är därför mycket liten, helt i enlighet med företagets högt ställda krav på hushållning av våra resurser.


Stål
Trots vår kärlek till trä, är ibland stål ett bättre alternativ. Bland annat passar rostfritt stål mycket bra tillsammans med vattenlek, för att tydligt påvisa vattnet som ett rent, klart element. Materialet låter oss även tillverka kreativa och distinkta former i våra produkter. Rostfritt stål kan även tillsammans med annat högkvalitativt material ge en mycket trevlig estetisk effekt. 

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.