Stiliom

En mötesplats i världsklass!
2014-05-21 09:51

Ett 13 meter högt pyramidtorn helt i lärk med en tunnelrutschbana som bjuder på en åktur på hela 16,5 meter, detta med start från åtta meters höjd. Det är vad som möter Ulricehamnsborna när de anländer till det gamla järnvägsområdet precis invid den vackra sjön Åsunden. Tornet stod klart i april och har utöver den hisnande tunnelrutschbanan även en öppen rutsch från två meters höjd och en klättervägg som leder upp till en ingång tre meter upp.

Pyramidtornet är kronan på verket i Ulricehamns satsning på en ”mötesplats i världsklass”. Under arbetet med planering och projektering har man även låtit alla kommunens barn i åldersgruppen fyra-tio år komma till tals för att påverka den slutliga utformningen. Med utgångspunkt från deras önskemål har utrustning valts och platsen gestaltats.

Vårt systerbolag Blidsbergs Mekaniska har efter kundens önskemål tillverkat en 2,7 meter hög fyr som placerats högst upp på tornet. Detta har dessutom en belysningsarmatur installerad och valda delar av dygnet kommer ett stadigt blinkande att stärka parkens karaktär och locka fler besökare. Pyramidtornet kommer även att belysas från marken för att ytterligare understryka dess storlek.

Uppifrån pyramidtornet får man en fantastisk överblick över närområdet. I norr skymtas Ätradalen och den kända åns inlopp mot Åsunden, i västlig riktning har man sjön med det vackra kallbadhuset och söderöver tornar stadens centrala delar upp sig i sluttningarna ner mot sjön.

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-10-30 09:15
 

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.