Stiliom

Risk in play - vårt arbetssätt


Risk in play - vårt arbetssättVågar du utsätta ditt barn för risk?


Att leka är fantastiskt. Genom att leka förbereds vi från barnsben till en vuxenvärld fylld av utmaningar. För att på bästa sätt lyckas med detta krävs en inspirerande och utmanande lek som uppmuntrar barnet till att hela tiden nå nya nivåer, bli bättre och stärka sig själv såväl på en mental som fysisk nivå.  För detta krävs lek med inslag av risk.

 

Risk är inte synonymt med fara
Ordet risk har en negativ klang, vilket leder till att man så långt som möjligt försöker förhindra risker i våra barns liv. Risk är dock inte nödvändigtvis synonymt med fara. Att begränsa risker har en bevisat negativ effekt. Barnet känner sig mindre utmanat och får en minskad möjlighet att utvecklas och uppmuntran att nå nya nivåer. Det är allmänt känt att man genom att ta bort eller reducera risker i leken istället uppmanar till betydligt större risktagande senare i livet. Detta resulterar i en oförmåga att hantera stressade situationer, att förstå och hantera risker. Det leder dessutom till en minskad social förmåga.

 

Att drivas längre och utvecklas som människa

Vi anser att något är fel om ett barn inte känner upprymdhet eller spänning på en lekplats. När barnet leker måste det känna sig inspirerat och lyckligt, känna en strävan efter att nå högre, åka fortare, gräva djupare och ha en ”jag-kan-attityd”. På det här viset lär sig barnet att hantera och förstå risker medan leken pågår. Barnet lär sig hur högt det kan klättra eller gunga, hur fort eller länge det kan snurra i en karusell osv. Detta sker varje gång barnet besöker lekplatsen. Dessutom ökar förståelse och utveckling av barnets kroppsliga funktioner.

När barnet återvänder till lekplatsen känner det att det kan åstadkomma mer. Detta ökar kondition, lärande, kreativitet, social interaktion och inte minst självförtroendet.

 

Hantera risk
Vårt arbetssätt Risk In Play innebär en oerhört positiv inställning till lek. Det hindrar dock inte det faktum att olyckor kommer att ske. Olyckor är en del av leken och utvecklingen från barn till vuxen människa, men så länge det handlar om reparabla skador såsom blåmärken, skrapsår och liknande, måste detta tillåtas på våra lekplatser. Barn är individer. Det är inte alla barn som kan hantera och bemästra ett lekredskap vid första försöket, men de lär hela tiden av sina misstag. Barnet lär känna sina egna styrkor och svagheter samt får en ökad förståelse för säkerhet.

Det är viktigt att vi som vuxna förstår att blåmärken och skrapsår är något normalt och i många fall positivt i samband med lek.  På så vis vågar vi uppmuntra våra barn till att ta risker när de leker, så att de en dag kan nå högre eller åka fortare.

 

Uppmuntra risker i lek
Vi anser att all utrustning skall erbjuda olika mått av utmaningar och risker, både för små barn, tonåringar och barn med funktionshinder. Vi vill återinföra spänning, äventyr och lekvärde på våra lekplatser.

 

Som Julian Richter, VD och grundare av Richter Spielgeräte GmbH säger:
”Vi måste skapa så mycket lekvärde som möjligt, och erbjuda så mycket säkerhet som nödvändigt”.

 


 

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.