Stiliom Lever Pump

Enkelt manövrerad pump som kopplas direkt till tryckvattenledning. Tack vare en smart, hydraulstyrd ventil kan både motstånd och flödestid justeras. Pumpen passar utmärkt för de minsta barnen tack vare sin enkla design och anpassade storlek. Vattnet håller drickskvalitet och inget vatten blir stående i pumpens inre.

Lever Pump är främst tänkt att användas för vattenlek och rännsystem som är i marknivå. Önskar man använda den i system med rännor som är ovan marknivå kan Lever Pump anslutas även mot piedestalkonstruktioner, plattformar etc. Dess pip kan justeras i längsled för att anpassas till lokala behov.

 


5.28000  - Lever Pump
5.28001  - VintertäcklockDOWNLOADS:

Produktblad (engelska) (206,22 KB)
Planritning 5.28000 (DWG) (142,60 KB)

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.