Stiliom Forest Fountain

Forest Fountain ger barnen möjlighet att uppleva ett brett spektrum av rumsliga och sensoriska effekter med vatten som medium. Detta som direkt följd av barnens egna fysiska aktiviteter.

Höjden på stammarna och längden på rörledningarna är optimerade för bästa möjliga effekt av de föränderliga former och strukturer som munstyckena skapar.

Systemet planeras individuellt men det finns två färdiga paketlösningar, en större och en lite mindre. Varje system kommer förutom pumpar och master även med ventilstationer där barnen kan styra flödet mellan olika master. Varje pump kan samtidigt driva tre munstycken (förutom Umbrella Jet).


Systemet består av följande:

Pumpar:

1. Long handle pump - Hävstångspump med långt handtag.

2. Pump see-saw - Pump i form av vippgunga, där gungrörelsen samtidigt pumpar vatten till munstyckena.

 

Master:

5.27030 Low Collision Disc
Två munstycken skapar en skiva av vatten mellan två lägre stolpar.

5.27031 High Collision Disc

Mast där två munstycken skapar en skiva av vatten i toppen av masten.

5.27032 Vertical Water Jet

Mast med vertikal vattenjet. Vattnet sprutas rakt upp i en hård stråle.

5.27033 Spiral Rotor

Mast med nedåtriktat munstycke som roterar runt mastens vertikalaxel.

5.27034 Vertical Star Rotor

Mast med dubbla, stjärnformade och roterande munstycken, monterade vertikalt.

5.27035 Horizontal Star Rotor

Mast med stjärnformat, horisontellt monterat munstycke som också roterar.

5.27036 Umbrella Jet

Mast med munstycke som skapar en paraplyliknande fontäneffekt.

5.27037 Mast with Reservoir
Mast med genomskinlig reservoir som fylls upp för att sedan skapa ett paraplyliknande mönster när den svämmar över.


Färdiga Kombinationer:

5.27001 Forest Fountain Combination 1
Innehåller både hävstångs- som vippgungpump samt 8 master (5.27030-5.27037). Inkl. ventilstationer.

5.27002 Forest Fountain Combination 2
Innehåller hävstångspump samt 4 master (5.27030, -32, -34, -37). Inkl. ventilstationer.DOWNLOADS:

Produktblad (engelska) (0,65 MB)
Planritning 5.27001 (DWG) (0,67 MB)
Planritning 5.27002 (DWG) (491,38 KB)

Kontakta oss

Tel. 054-13 77 70
Int. +46 54 13 77 70
info@stiliom.se

Mån - fre 08.00 - 16.30

Generalagent för

Richter Spielgeräte

.